Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4

Sjöar och vattendrag på våren och sommaren..

Dalhemsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 25 maj 2018

Vatten har mycket stor betydelse för allt liv på jorden.Många växter och djur lever i eller vid vattnet i våra sjöar,hav och vattendrag.Hur kan vi människor påverka livet i våra sjöar.

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga ...

 • att ge exempel på några olika typer av sjöar i Sverige 
 • att känna till namnen på några fåglar som lever vid vattnet, några fiskar och några vattenlevande insekter.
 •  veta vad som menas med en näringskedja och kunna ge exempel på en näringskedja som finns i en sjö.
 •  att kunna beskriva hur en fisk är uppbyggd.
 •  att kunna förklara hur en groda utvecklas från rom till vuxen.
 •  att ge exempel på hur människan kan skada livet i en sjö.
 •  att kunna namnen på några vanliga blommor.
 •  att kunna namnen på några fåglar i din närhet.
 •  att förklara vad pollinering är och ge exempel på pollinerare.
 •  att förklara hur växterna får sin energi så att de kan växa.
 •  att kunna berätta hur en insekt utvecklas från ägg till färdig insekt.

Så här ska vi arbeta:

 

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner kring frågor som rör naturen på våren och sommaren.Vi tränar på att lyssna på andra och framföra våra åsikter.
 • Se filmerna:"Livet vid sjön","Groddjuren","Insekterna".
 • Läsa texter ur boken"Koll på NO" samt göra tillhörande arbetsuppgifter
 • Diskutera olika begrepp och dess betydelse

Vi kommer bedöma hur (på vilket sätt) du...

 • använder dig av de  begrepp du lärt dig inom arbetsområdet för att beskriva och förklara samband inom arbetsområdet så som pollinering och fotosyntes.
 • använda dig av information i diskussioner och för att skapa texter med anpassning till sammanhanget

Bedömningen sker fortlöpande på lektionerna ,dvs på vilket sätt du är delaktig i de olika aktiviteterna, dina svar i aktivitetsboken samt ett skriftligt eller muntligt prov.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback