Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Matematik: Statistik år 7

Ärentunaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 15 maj 2018

Statistik handlar om att samla in, bearbeta och presentera information av olika slag. Som samhällsmedborgare är det viktigt att även kunna tolka, granska och värdera information som presenteras.

Mål

När du har arbetat med det här området ska du kunna:
tolka och rita tabeller och diagram, samt beräkna olika lägesmått.

Dessa begrepp behöver du kunna:
frekvens, tabell,kolumn, rad, linjediagram,stolpdiagram,stapeldiagram,cirkeldiagram,
vågrät axel, lodrätaxel, lägesmått, medelvärde, median, typvärde.

Arbetsgång

  • Genomgångar och diskussioner i grupp och individuellt.
  • Enskilt arbete i Matte Direkt kapitel 6  årskurs 7
  • Genomföra en egen undersökning och presentera den med hjälp av datorprogram (excel)

Bedömning

  • Bedömningen avser din förmåga att använda ditt matematiska kunnande för att tolka och hantera olika slag av uppgifter och situationer, reflektera över och tolka dina resultat samt bedöma deras rimlighet.
  • Självständighet och kreativitet är viktiga bedömningsgrunder liksom klarhet, noggrannhet och färdighet.
  • En viktig aspekt av kunnandet är din förmåga att uttrycka dina tankar muntligt och skriftligt med hjälp av det matematiska symbolspråket.
  • Din förmåga att välja lämplig metod vid problemlösning.
  • Din förmåga att följa, förstå och pröva matematiska resonemang.
  • Din förmåga att skriftligt redovisa dina tankegångar.
  • Din förmåga att muntligt följa och delta i diskussioner och genomgångar.

Läroplanskopplingar

Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Statistikuppgift

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback