Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

4 - 6

Idrott och hälsa, åk 5, vt-19

Vårfruskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Tillsammans ska vi skapa en vårtermin som är varierande och utmanade. Går det verkligen att ha friluftsliv mitt i en stadsmiljö? Vad innebär egentligen allemansrätten? Dessa och massor av under frågor ska vi tillsammans besvara under vårterminen.

Vi kommer arbeta med olika teman under vårterminen. Fokus kommer vara på att skapa egna uppvärmningar till olika lekar och spel, takt och rytm, idrottsskador, friluftsliv och friidrott.

Planera egen uppvärmning
Ni kommer bli indelade i mindre grupp och ska tillsammans i grupp skapa en uppvärmning som är kopplad till huvudinnehållet i lektionen. Ni ska göra en noggrann planring och lämna in den på Classroom innan lektionen. På lektionen är det ni som leder klassen under uppvärmningen.

Takt och rytm 
Vi kommer att jobba med takt och rytm i ca fyra veckor på idrottslektionerna. Ni kommer bli indelade i olika grupper med ca 3-4 i varje grupp. Därefter ska ni tillsammans välja ut en låt ni vi använda och skapa danssteg som passar till låten. Ni kommer få all lektionstid på er till att öva inför er redovisning. Redovisningen kommer att filmas för bedömningssyfte.

Uteperioden
Förhoppningsvis så kommer vädret visa sig från sin bästa sida under maj- och junimånad så att vi kan vara ute på våra idrottslektioner under en längre period. 

Hur ska du lära dig?

Genom att lyssna och vara aktiv vid genomgångar och olika övningar.

Utmana din rörelser under lektionerna.

Arbeta aktivt under lektionerna.

Reflektera över ditt eget och andras arbete. 

Undervisning/hur?

 • Ni kommer leda varandra i olika uppvärmningar.
 • Du kommer möta olika lekar och spel.
 • Du kommer skapa en egen dans tillsammans med dina gruppkamrater. 
 • Du deltar i diskussioner både i helklass och i mindre grupper.

Förmågor/syfte

 • Använda kroppen för rörelser. 
 • Anpassa sina rörelser till takt och rytm. 
 • Du ska få en förståelse för olika begrepp som används inom idrottsskador, friidrott, allemansrätten och friluftsliv.
 • Reflektera och värdera vad gäller utförande av friluftsliv. Reflektera över friluftslivets påverkan i naturen utifrån allemansrätten.

Detta kommer jag bedöma...

 • Din förmåga att anpassa dina rörelser till olika aktiviteter. 
 • Dina rättigheter och skyldigheter enligt allemansrätten
 • Din förmåga att röra dig i takt till musiken.
 • Din förmåga att hitta rytmen i dansen och till musiken.
 • Din förmåga att samtala om din upplevelse av aktiviteten. 

Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.

Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.

Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.

Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.

Matriser i planeringen
Uteidrott vt-19 åk 5
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback