Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

5

Världsreligioner åk 5

Hertingsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 24 maj 2018

Under det här arbetsområdet kommer vi att studera de olika världsreligionerna för att jämföra dem och se skillnader och likheter. Vi kommer att diskutera hur olika religioner påverkar människors sätt att leva. Vi kommer att söka fakta om olika religioner.

Eleverna kommer att tillsammans i olika grupper får skriva ner viktig fakta om en religion. Därefter kommer de tillsammans att lära varandra om samtliga fem världsreligioner, kristendom, judendom, islam, hinduism och buddhism

Vi kommer även att titta på film om de olika religionerna.

Eleverna kommer att få arbeta tillsammans med olika häften om världsreligionerna.

Därefter kommer vi att studera skillnader och likheter mellan de olika religionerna.

Vi kommer också att diskutera olika texter för att se vilken religion de hör till. 


Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

Begreppen religion och livsåskådning.

Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.

Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback