Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Kristendomens utveckling, vt -18

Gustavslundsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 31 maj 2018

Kristendomen finns i nästan hela världen. De tre stora grenarna, katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkan, har under historien utvecklats sida vid sida. I detta arbetsområde ska du få lära dig mer om likheter och skillnader mellan grenarna, och vad det var som gjorde att de kristna valt olika vägar att utöva sin tro.

Mål och syfte

Under arbetsområdet som fokuserar på de tre stora kristna grenarna kommer du att få utveckla dina kunskaper om de tre kristna grenarna, och vad som skiljer dem och vad som är gemensamt. Du ska också få utveckla dina kunskaper hur kristendomen startade, och om de samhälleliga förändringar som lett till uppdelningen i tre tydligt åtskilda grenar.

Undervisning

Du kommer under arbetsområdet att få föreläsningar om de olika kristna grenarna. 
Du kommer att få delta i diskussioner om utvecklingen, arbeta med läroboken och se undervisande filmer.

Aktuella sidor i läroboken Gleerups Religion:
Centrala tankegångar 1 & 2 Sid ID:a491
Kristendomens förs ut över världen sid ID:a674
Olika riktiningar inom kristendomen sid ID:a624
Katolska kyrkan sid ID:a220
Ortodoxa kyrkor sid ID:a915
Protestantiska kyrkor sid ID:a768

Bedömning

För att visa att du har fått kunskaper om de tre kristna grenarna kommer du att få ett prov där du ska visa att du har lärt dig:

 - När, var och hur kristendomen uppstod (kortfattat)
 - Det som är speciellt för de tre grenarna (t ex heliga handlingar)
 - Vad som orsakade splittringarna
 - Var i världen de tre grenarna finns


Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.

Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.

Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Matriser i planeringen
Religionskunskap på enklare svenska
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter