Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

4

Energi och hållbar utveckling

Hindåsskolan F-3, Härryda · Senast uppdaterad: 18 maj 2018

Arbetsområdet behandlar olika energikällor, intressekonflikter och hållbar utveckling i anslutning till dessa.

Dessa mål jobbar mot:

Genom undervisningen ges du förutsättningar att..

  • Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen. 

  • Att värdera lösningar på olika miljö- och utveckllingsfrågor utifrån överväganden kring hållbar utveckling och etik.

Detta kommer vi att arbeta med:

  • Innebörden av begreppen energi och hållbar utveckling.
  • Olika energitillgångar, var de finns och var de används mest i världen.
  • Skillnaden mellan förnybara och icke förnybara energikällor.
  • Energianvändningens påverkan på klimatet.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Detta kommer att bedömas
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter