Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

F

Att komponera musik- Blues

Hubertusgården, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 4 juni 2018

med hjälp av en bluestolva ska ni i grupp få skriva er egna låt!

LPP Blues

 

Innehåll (vad vi ska göra):

Vi ska lära oss mer om genren Blues och hur den är uppbyggd. Vi kommer att spela i ensambleform samt skriva egna blueslåtar.

 

Centralt innehåll (vad som står i lgr11):

- Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.

- Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
- Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
- Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.

- Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
- Musikframföranden.

- Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang.

  Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.

 

Kunskapskrav (vilka mål vi ska arbeta med):

- kunna bilda ett dur-ackord på klaviatur

- kunna spela några ackord på klaviatur/gitarr

- kunna delta i gemensam sång
- kunna delta i gemensamt ensembelspel på rytminstrument, slagverksinstrument och klanginstrument
- skapa en egen komposition med hjälp av rösten och/eller instrument och använda en enkel musikalisk form.

- kunna samtala och resonera om sitt eget musicerande
- kunna samtala och resonera om andras musicerande

Genomförande (hur vi ska arbeta):

Vi ska lyssna på bluesmusik och prata om dess historia.

Vi ska gå igenom formen för en bluestolva.

Vi ska i mindre grupper skriva en egen melodi och text till bluestolvan.

Vi ska spela vår egna blues i ensamble med följande instrument: gitarr, piano, trummor, bas och sång.

Vi ska spela upp för varandra och ge kamratrespons.Bedömning (vad jag kommer att titta på)

I slutet av projektet kommer jag att titta på och bedöma din förmåga att:

  • sjunga i grupp

  • Spela på olika instrument

  • Komponera musik

  • Att analysera och resonera kring ditt egna och andras musicerande.Musik ska byggas utav glädje! :)

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback