Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

8

Wings 7 - Section 6: Life in Britain

Strandängsskolan F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 28 maj 2018

Vi kommer att lyssna på texter och diskutera Storbritannien. Se vad som skiljer landet åt jämfört med Sverige och hur det är att leva där. Vad förknippas med landet? Vilka traditioner har man? Ni kommer att enskilt få hålla i en muntlig presentation i mindre grupp samt skriv ett kortare arbete där ni jämför Sverige med Storbritannien.

Syfte - förmågor från kursplanen:

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi inleder arbetsområdet med att läsa / lyssna på några texter och lära oss ord som behövs för att kunna arbeta om Storbritannien.

Ni kommer att få repetera de grammatikmoment vi jobbat med tidigare.

Arbetet avslutas med ett . 

 

Du bedöms på kunskapskrav: 1a, 1b, 2, 4, 5a, 5b, 6, 10 i materisen nedan.

 

Veckoplanering:

 

Vecka 21

 

Måndag - Uppstart: "Teenage life in Britain" + Gruppuppgift: "Likheter och skillnader med Sverige".

 

Fredag - Genomgång av provresultat + Genomgång av texterna "Teenage life in Britain" + Göra klart gruppuppgiften.

 

Vecka 22

 

Måndag - Glosförhör + "Four countries - one kingdom" + Grammatik: Futurum + nya glosor + arbete i gruppen.

 

Fredag - "Traditions in Britain" + arbete i gruppen.

 

Vecka 23

 

Måndag - Glosförhör + Grammatik: Relativa pronomen + arbete i gruppen.

 

Fredag - Arbete i gruppen.

 

 

Vecka 24

 

Måndag - Redovisa er plansch.

 

Fredag: SOMMARLOV!

 

 

Bedömning:

 

Skriftligt arbete: Du skriver enskilt ett arbete där du presenterar Storbritannien utifrån följande punkter:

1. Info om Storbritannien

2. Info om ditt land.

3. Jämförelsen mellan skolor.

4. Kort om Storbritanniens traditioner

 

Muntlig presentation: Gruppen redovisar tillsammans faktan om sitt land.

 

 

  • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter -  du visar att du förstår genom att besvara frågor kring innehållet i texter och hörövningar och genom att delta i diskussioner kring det vi läser och lyssnar på.
  •  formulera sig och kommunicera i tal och skrift - vi pratar engelska, både i helklass och i smågrupper. Din muntliga förmåga kommer framför allt att bedömas i samband med gruppdiskussionerna. 
  •  använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd – t.ex genom omformuleringar, frågor och förklaringar när språket inte räcker till.
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang – t.ex. genom att förstå skillnaden hur man uttrycker sig formellt eller när man pratar med en kompis.
  •  reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används - utifrån texter i läromedlet.

 

 

 

 

UTVÄRDERING:

1. Vad tycker jag om arbetsområdet / arbetssättet?

2. Vad tycker jag har varit lätt?

3. Vad tycker jag har varit svårt?

4. Vad behöver jag träna mer på / utveckla?

5. Hur tycker jag att det gick att hålla i muntlig presentation på engelska?

6. Hur tycker jag att det gick att skriva enskilt arbete på engelska?

7. Vilken hjälp / stöttning behöver jag i mitt arbete?

8. Sett till kunskapskraven, vad tycker du att du är bra på och vad behöver du träna mer på?


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Matriser i planeringen
Terminsmatris Engelska 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter