Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi, Teknik, Fysik, Biologi

·

Årskurs:

7 - 9

Källkritik i NO/Tk

Östergårdsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 1 juni 2018

Vi kommer varje dag i kontakt med information och artiklar på nätet och på sociala medier. Alla som skriver saker på nätet inte helt ärliga utan vill bara tjäna pengar på delningar och klick. Därför dyker det hela tiden upp fejk news i vår vardag. Det viktiga är att känna igen de och att inte dela de vidare.

Varför ska jag lära mig detta?

Vi kommer varje dag i kontakt med information och artiklar på nätet och på sociala medier. Alla som skriver saker på nätet inte helt ärliga utan vill bara tjäna pengar på delningar och klick. Därför dyker det hela tiden upp fejk news i vår vardag. Det viktiga är att känna igen de och att inte dela de vidare.

 

För vem eller vilka kan mina kunskaper vara värdefulla (verklig mottagare)?

Kunskaper om källkritik är viktiga både för dig och din omgivning. Det som du delar eller gillar på nätet och sociala medier sprids till andra som sedan kan sprida det vidare. Det gör att vi kan sprida okunskap och lögner.

 

Vad ska jag lära mig?

Du kommer att få lära dig mer om och öva på:

- Hur man kan söka på nätet

- Hur man väljer bland olika källor

- Hur man granskar en källa

- Hur man sammanfattar en källa

- Hur man källhänvisar i texten och skriver en källförteckning

 

Hur ska jag lära mig?

De kommer att få lära dig genom:

- Genomgångar

- Uppsats - uppfinnare

 

Hur ska jag visa mina kunskaper?

Genom att välja ut olika källor om en uppfinnare och hans uppfinning, hur dennes uppfinning har utvecklats genom åren och hur den påverkat samhället. Beskriv kortfattat hur uppfinningen kom till. Ta ut det viktigaste ur dina källor och sammanfatta. Använd källhänvisningar i texten och skriv en källförteckning. Avsluta med en motivera ditt val av källor och resonera kring varför de är trovärdiga med hjälp av stöd-mallen du blir tilldelad. Motiverar i slutet av din uppsats valet av källa.

Max 3 sidor, med bilder. Storlek 12 Times New Roman.

 

Förmågor

Du kommer att få öva på din kritiska och analytiska förmåga.

 

Viktiga ord och begrepp

Källa

Trovärdighet

 

Primär och sekundärkälla

Budskap

Syfte

Propagera

Vinklad bild

Fejk news

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.

Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.

Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.

Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.

Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.

Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Matriser i planeringen
Källkritik
Uppgifter
Uppfinnare - Uppsats - Källkritik

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback