Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Vt 18 Minoritetsspråk

Holstagårdsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 22 maj 2018

Minoritetsspråk i Sverige Fokus på samerna och deras kultur.

Material

häfte med information

studi.se

samer.se

http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/minoritetssprak/om-minoritetssprak.html

pp i classroom

genomgångar på lektioner

 

Examination 4 och 5 juni

Diskutera i grupp ( 4 pers. ca 15 min.) om de fem minoritetsspråken.

Du ska kunna svara på enkla frågor gällande de fem minoritetsspråken.

 

För mer information, se classroom.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.

Matriser i planeringen
Svenska Kunskapskrav
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback