Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

4

Medeltiden år 1050 - 1520

Kullingsbergsskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 7 juni 2018

Vi kommer under en period arbeta med medeltiden i Sverige, från slutet av Vikingatiden till Gustav Vasas intåg i den svenska historian. Hur såg det ut i samhället? Hur levde människorna på landsbygden respektive staden? Vad vet vi om denna tid? Vem var Birger Jarl? Varför satte Magnus Ladulås lås på böndernas lador? Dessa frågor och många fler kommer ni att få svar på.

 

Medeltiden

Konkreta mål:

Du skall kunna:
   

 • kunna placera medeltiden på en tidslinje.
 • känna till några medeltida händelser och gestalter 
 • kunna resonera kring olika händelser med hjälp av historiska begrepp.
 • kunna ge exempel på spår av medeltiden idag.

Undervisning:

Vi kommer under lektionerna:

 • läsa faktatexter.
 • ha diskussioner.
 • titta på film.
 • göra ett grupparbete om att leva på medeltiden.
 • besöka Varnhems kloster.
 • Göra en film om någon händelse och eller person på medeltiden.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • delta i diskussioner och argumentera för din tankar.
 • läsa och förstå faktatexter.
 • resonera kring olika händelser och personer under medeltiden med hjälp av historiska begrepp.
 • resonera kring hur medeltiden framställs idag.

Detta kommer jag att bedöma med hjälp av de skriftliga uppgifter vi kommer genomföra och under de diskussioner vi har på lektionerna.

 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

De nordiska staternas bildande.

Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.

Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.

Matriser i planeringen
Medeltiden
Uppgifter
Medeltiden
Prov Att leva på medeltiden

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback