Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 2

Tema lilla snigel

Bäckängens förskola, Bengtsfors · Senast uppdaterad: 11 juni 2018

Att utgå från en klassisk sång är en bra start då många känner igen den och har erfarenheter som vi kan bygga vidare på tillsammans.

Planering

 

Bakgrund 

(Varför har vi valt temat?)

Vi har valt temat eftersom det är en klassisk sång som både barn och föräldrar har erfarenheter av samt att vi märkt att barnen tycker om sången. Att utgå från en sång lockar barnen att utveckla språkutvecklingen. I en sagobok med konkretiserade bilder av sången Lilla snigel, som vi utgår ifrån, bygger vi med hjälp av bilderna i boken samman sången med naturkunskap och lärande om djuren och växterna som syns på bilderna. Bilderna i boken passar bra för ett tema på sensommaren och hösten.

 

Mål

(Vad vill vi uppnå, vilka kompetenser vill vi utveckla?)

Att barnen hittar lust och lärande att börja eller fortsätta att utveckla sitt talade språk med fler ord. 

Att barnen får erfarenheter och kan koppla ihop sångens handling med verkligheten på olika sätt. Exempelvis genom utelek och skogspromenader där vi letar sniglar eller löv. Vi förhoppning är också påsetts sätt att barnen utvecklar sitt kunnande om växter och djur.

Att barnen får möjligheter att skapa på olika sätt.

 

Metod

(Vilka metoder använder vi oss av, hur gör vi?)

Vi börjar med att läsa/sjunga boken.

Vi har bilder ur boken uppsatta på väggen. Vi sätter upp en bild i taget som vi visar och pratar kring tillsammans med barnen.

Varje ny bild som introduceras av sången arbetar vi sedan med genom antingen skapande på olika sätt, någon lek eller annan aktivitet.

Vi tecknar till sången och ger barnen möjligheter att lära sig tecken på de olika djuren som vi möter i sagan.

Vi letar efter sniglar när vi är ute. Känner på  och undersöker försiktigt de vi hittar. Genom att leta efter sniglar är vår förhoppning att vi också lär oss vart sniglarna finns och därmed vart de bor.

 

Uppföljning och Utvärdering

(Hur gick det, har vi uppnått våra mål, vad var intressant, våra upplevelser kring arbetet)

Under höstterminen har vi skapat på många olika sätt kopplat till temat.

Vi har gjort sniglar av trolldeg som vi målat med akrylfärger.

Vi har målat sniglar med fingertryck och ett fottryck (där snigeln aktar sig för foten, som i boken).

Vi tryckte även morötter med morötter som blev över när vi åt lunch, och barnen fick till det trycket måla blast med tuschpenna.

När löven föll plockade vi in björklöv från gården som vi använde att limma fast på en igelkottbild. I samband med detta lärde vi oss om igelkotten, att den har taggar och går och lägger sig under löv och sover under vintern. Löven skapade taggarna, eller om man vill att den gömmer sig.

En annan skapande aktivitet var att färglägga en fågel som fångat en mask, med tuschpennor.

De skapande alstren sitter dokumenterade på avdelningens väggar och bidrar också till att skapa minnen.

Naturkunskap: Vi var i skogen och på gården och letade efter sniglar. Vi hittade flera sniglar i olika färger och en mask, som vi undersökte och vi dokumenterade med foton som har fått sitta uppe på väggen i verksamheten. Bilderna har gett barnen möjligheter att minnas och lära sig mer om naturen. När barnen berättar något för oss om bilderna har vi satt upp pratbubblor till bilderna, med deras berättelser.

På hösten plockade vi in olika sorters löv och laminerade och satte upp på vår dokumentationsvägg. Där stod även vilket träd lövet kom ifrån, så att vi gav möjligheter till lärande tillsammans.

Vi har både läst och sjungit sången "Lilla snigel" många gånger. Vi har haft en sångpåse med en snigel i, ett tåg, en bulle, en groda, en katt, en ko, en gris, en bil, en krokodil. Barnen har verkligen gillat konceptet med sångpåse och har gillat konceptet att sångerna varit kända. Till sångerna har vi tecknat mycket, både med tecken som stöd och med kroppsspråk. 

Matematik: Vi har gjort sniglar, stora och små, som barnen kan sortera. Memory och domino med bilder utifrån temat, samt en mattehörna med siffror, räknekek och tekniklek med bilder från boken. (Se separat planering.)

Analys och Utveckling

(Hur blev resultaten, vilka var framgångsfaktorerna, hur går vi vidare

Under året har vi fyllt på vår "temavägg" med fler bilder och mycket av vårt skapande, vilket har lockat barnen till att samtala om materialet. Samtal om vad vi gjort och vilka som är på bilderna har uppkommit. Barnen har på detta sätt uppmuntrats till att uttrycka sig verbalt och kroppsligt på olika sätt. (Språkutveckling)

Temat varit mindre synligt under vårterminen. I början av terminen lekte vi regellekar tillsammans, utifrån bilderna i tema-boken. Lilla snigel, hunden och benet men även kurragömma.

Vi har gjort flera besök i skogen och tittat på både växter och djur vi hittar. Intresset visar barnen även när vi är ute på gården, då de spontant hittar tex. en spindel, myra eller mask. På våren har vi tittat noga på maskrosor och att de kan se olika ut. Runda och gula, små och vita, eller vita bollar som vi blåst på. (Munmotorik)

 Vi har lånat och läst böcker om sniglar och andra djur på biblioteket. Vi har kopierat några av faktatexterna och satt upp på temaväggen.

Vi har utvecklat lilla snigelsången med en ny vers, där man sjunger lilla snigel kom till mig...jag vill krama dig. Samt även några nya sånger och mer rytmik och instrument till det vi sjunger. De flesta barn har fått en favoritsång, som de väljer när de kan. Många barn har lärt sig texterna och sjunger med efter sin förmåga.

 

 


Läroplanskopplingar

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,

stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,

får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och

utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback