Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

NATIONELLT PROV i MATEMATIK 2017/2018. År 6

Streteredsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 20 maj 2018

Nationella prov ska bidra till likvärdig bedömning och betygssättning i skolan. Proven är obligatoriska att genomföra i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan.

Nationella prov
Nationella prov ska bidra till likvärdig bedömning och betygssättning i skolan. Proven är obligatoriska att genomföra i 
årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan.

Proven är främst summativa
De nationella proven har framför allt en summativ funktion. Det betyder att de ska fungera som en avstämningspunkt i slutet av en årskurs och visa vilka kvaliteter eleven har i sina kunskaper i de ämnen/kurser där proven genomförs.

Kan användas formativt 
De nationella proven kan även användas som en del i den bedömning för lärande som är en del av undervisningen. Provresultaten ger god information om vilka kunskaper som utgör styrkor och vilka kunskaper som eleven genom undervisningen behöver utveckla mer. På så sätt fyller proven även en formativ funktion. 

___________________________________

Höstterminen 2017

Delprov A


Delprov A är ett muntligt delprov som genomförs i grupper om 3-4 elever. Delprovet prövar elevens förmåga att muntligt förklara och följa matematiska resonemang. Eleven får också möjlighet att pröva andras förklaringar och argument. Det muntliga delprovet ska genomföras under en provperiod som  ligger på höstterminen.

 

Vårterminen 2018

Delprov B

I delprov B krävs att eleven i de flesta av uppgifterna, endast skriver svar. Delprovet ska genomföras utan stöd av miniräknare.

Delprov C

Delprov C består av uppgifter samlade kring ett tema. Eleven ska ha tillgång till miniräknare. 

Delprov D

Delprov D består av uppgifter samlade kring samma tema som i delprov C. Eleven ska ha tillgång till miniräknare.  

Delprov E

Delprov E består av en mer omfattande uppgift. Eleven ska ha tillgång till miniräknare.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Nationellt prov i MATEMATIK. År 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter