Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

6

Utevistelse, friluftsliv och säkerhet

Domnarvets skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 23 maj 2018

Vi kommer under några veckor att jobba med olika aktiviteter utanför idrottsplanen dvs mer i skog och mark. Ni kommer under lektionstid att få träna på olika moment. Vi kommer att testa av er kunskaper i ett prov samt med reflektionsuppgifter under lektionstid.

Lektionsplanering:

V. 20

Onsdag: Stabilt sidoläge och friskvård

Torsdag: Skogslek, fysisk, psykisk och social hälsa

V. 21

Onsdag: Diskussionsövning, allemansrätten/skaderisk. Eldning

Torsdag: Skogslek, fysisk, psykisk och social hälsa

V. 22

Onsdag: Elevensval

Torsdag: Prov Friluftsliv och nödsituationer

V. 23

Onsdag: Nationaldag

Torsdag: Lekar och spel

 

Följande ska du kunna inför provet:

Veta vad hälsa är och att den kan delas upp i fysisk, psykisk och social hälsa

Veta vad stabilt sidoläge är och kunna genomföra samt hur man kontrollerar puls.

Veta hur man förebygger skador.

Veta vad allemansrätten innebär och kunna ge exempel på några regler ur denna.

 

Vad är hälsa?

Att ha en god hälsa betyder att vara frisk och att må bra. Din hälsa påverkas till exempel av vad du äter, stress, sömn, rökning, alkohol och droger. Din hälsa påverkas också av om du trivs med dig själv, de människor du har omkring dig och om du tycker ditt liv har en mening.

Samhället runt omkring dig betyder också mycket för din hälsa, till exempel hur du bor, vilket arbete du har och om du känner dig som en del av samhället.

Motion och träning

Människan behöver röra på sig för att må bra. Träning minskar risken för många sjukdomar, till exempel hjärt- och kärlsjukdomar och vissa typer av cancer. Träning gör dig också gladare. Du sover bättre, kan tåla stress bättre och hålla vikten. Vuxna bör röra på sig minst 30 minuter varje dag. Du behöver inte träna hårt för att må bättre. Det räcker med promenader.

Barn behöver röra på sig mer än vuxna. Barn behöver röra på sig minst 60 minuter varje dag för att må bra.

Stress

Många människor känner sig stressade. Det behöver inte vara farligt. Stress ger extra kraft att klara av svåra situationer. Men mycket stress kan bli farligt för hälsan. Om du känner dig stressad är det bra att förstå varför. Då kan du försöka förändra din situation.

Ett tecken på stress är att du sover dåligt och känner dig ledsen. Du kan också få svårt att koncentrera dig, få dåligt minne och problem med magen, huvudvärk eller ont i andra delar av kroppen.

Om du rör på dig, äter bra mat och sover tillräckligt hjälper du kroppen att klara stress.

Sömn

Det är viktigt att sova gott för att må bra. En vuxen brukar behöva sova mellan sex och nio timmar varje dygn. Barn och ungdomar behöver sova mer.

Det är vanligt att ha problem med sömnen. Det kan bero på olika saker, till exempel på tobak, alkohol, snarkning, sjukdom, oro och stress eller att du äter för sent på kvällen.

Du kan få bättre sömn på egen hand om rummet du sover i är mörkt, tyst och svalt. Det kan också vara lättare att sova bra om du undviker att äta direkt före du ska gå och lägga dig. Om du lägger dig och stiger upp vid ungefär samma tider så kan det också bli lättare att få en bra sömn.

 

 

 

Förebygg skador genom att:

Vara riktigt uppvärmd

Ha rätt material

Följa regler

Träna förebyggande dvs stärka upp kroppen på både lång och kort sikt (både för match och livet)

Låta kroppen återhämta sig efter tung belastning

Vila vid sjukdom

 

 

Nödsituation med kontroll och stabilt sidoläge på barn (från 1177.se)                                                 

 

Om ett barn inte reagerar men ändå andas normalt, är det troligen medvetslöst. Då måste man hjälpa barnet genom att lägga det i stabilt sidoläge, så att luftvägarna hålls öppna. Lägger man barnet i stabilt sidoläge, eller framstupa sidoläge som det också kallas, finns det ingen risk att tungan faller bakåt och blockerar luftvägen. Skulle barnet kräkas eller få slem i halsen kan detta rinna ut och barnet riskerar därmed inte att kvävas.

Det är viktigt att man har kontrollerat att barnet kan andas själv med normala andetag, innan man lägger det i stabilt sidoläge.

Om barnet inte andas normalt ska man istället göra mun mot mun-andning.

Kontrollera om barnet är vid medvetande

Illustration som visar en vuxen som försöker väcka ett barn genom att röra barnets axlar.

 • Tilltala eller ropa på barnet och fråga hur det mår.
 • Nyp eller skaka barnet försiktigt i axlarna.

Om man inte får någon reaktion från barnet ska man utgå ifrån att barnet är medvetslöst. Är man på en plats där det finns andra människor ska man ropa på hjälp.

Kontrollera om barnet andas

Öppna luftvägarna.

Illustration som visar en vuxen som öppnar luftvägarna på ett barn som inte är vid medvetande.

 • Lägg barnet på rygg på plant underlag.
 • Placera ena handen på barnets panna och böj huvudet lätt bakåt.
 • Lyft upp barnets haka genom att placera två fingrar under hakan och lyft hakan försiktigt uppåt. Se till att inte trycka in mjukdelarna under barnets underkäke

Illustration som visar en vuxen som kontrollerar om barnet andas.  Kontrollera om barnet andas:

 • Titta om bröst och mage rör sig.
 • Lyssna om luft strömmar in och ut genom att lägga örat nära barnets mun och näsa.
 • Håll kinden över barnets näsa och mun och känn om luft strömmar ut.

Om barnet inte andas, lyft underkäken:

 • Fortsätt att hålla luftvägarna öppna genom att hålla en hand på pannan.
 • Grip med den andra handens tumme tag om underkäkens tandrad. Håll kvar ett finger under hakspetsen.
 • Lyft underkäken uppåt.
 • Kontrollera igen om barnet andas genom att titta, lyssna och känna.

Om barnet inte andas ska man göra hjärt-lungräddning och ringa 112.

Om barnet är medvetslöst men andas själv med normala andetag, ska man lägga det i stabilt sidoläge och ringa 112.

Stabilt sidoläge

Illustration som visar hur man lägger ett barn i stabilt sidoläge.

 • Sitt på knä bredvid det medvetslösa barnet. Man vänder alltid barnet mot sig själv.
 • Lägg ut armen närmast dig på golvet.

Illustration som visar hur man lägger ett barn i stabilt sidoläge.

 • Lägg den bortre armen tvärs över bröstet, upp mot axeln.
 • Vinkla upp det bortre knät.

Illustration som visar hur man lägger ett barn i stabilt sidoläge.

 • Lägg din ena hand på knät och den andra handen på bortre axeln. Tryck ned knät så rullar barnet över på sidan mot dig. Om du behöver mer kraft, dra även barnets bortre axel mot dig. På barn under ett år: Vänd barnet mot dig och stöd barnets huvud genom att hålla det med ditt armveck genom vändningen. På så vis kan man vända huvud och kropp samtidigt.

Illustration som visar hur man lägger ett barn i stabilt sidoläge.

 • Böj upp det övre benet och dra det från kroppen så att barnet ligger stabilt och inte rullar över på mage.
 • Böj huvudet lätt bakåt så att luftvägen hålls öppen. Placera barnets översta hand under kinden som stöd.
 • Kontrollera att du hör andningsljud genom att lägga ditt öra nära barnets näsa och mun.

Illustration som visar en visen som ringer 112.

Larma omedelbart 112 efter att barnet har lagts i stabilt sidoläge eftersom barnet måste undersökas av läkare så snabbt som möjligt. I väntan på att ambulansen kommer ska barnet hållas under uppsikt. Man bör regelbundet titta, lyssna och känna om barnet andas och vara uppmärksam på om det blir sämre.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback