Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4

Astrid Lindgren

Ugglums skola 5-9, Partille · Senast uppdaterad: 5 juni 2018

Astrid Lindgren är en av vår tids mest kända internationella författare. Hon har alltid stått på barnens sida och skriver inte bara för barn utan även om barn, vilka hon gestaltar på olika sätt: busiga barn, duktiga barn, snälla barn, barn som det är synd om och barn som växer upp och gör uppror mot föräldrarna. Det är Astrids liv och verk som vi utgår ifrån för att träna olika färdigheter och förmågor.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • Formulera dig och kommunicera i tal och skrift
 • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • Söka information från bestämda källor

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Läsa och förstå både skönlitterära- och faktatexter
 • Sammanfatta en bok
 • Skriva en faktatext, både språkligt och innehållsmässigt  
 • Stava och sätta ut skiljetecken
 • Söka och välja ut information till författarporträttet
 • Sammanställa material
 • Presentera muntligt

Arbetsformer och Centralt innehåll

         Så här kommer vi att arbeta:

 • Läsa en valfri bok av Astrid Lindgren
 • Sökning av information på Internet
 • Skriva faktatext
 • Lyssna på minst två sagor ur Sagostund med Astrid Lindgren
 • Arbeta i grupp med att sammanställa allas fakta till en Google presentation
 • Redovisning:
 • Berätta om din lästa bok för en liten grupp
 • Med hjälp av en Google presentation ska ni redovisa i grupp

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter