Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

9

Miljö, människor och hållbarhet 9b.

Öjersjö Brunn B F-4, Partille · Senast uppdaterad: 28 maj 2018

Länder som har utvecklats positivt ekonomiskt kan ha stora skillnader i levnadsstandard mellan olika grupper i samhället. Det kan leda till konflikter. När länder utvecklas är det viktigt att tänka på en utveckling av ett lands samtliga resurser. Det är också viktigt att vi använder dem på rätt sätt. Vi har redan förändrat klimatet pga våra koldioxidutsläpp och avverkat stora områden regnskog.

          Uppgiften

 • Välj ett land/område i världen där du kan skriva och resonera om alla punkter som finns i det centrala innehållet som följer nedan.
 • I ditt val väljer du förslagsvis ett land/område som fortfarande ex. håller på att utvecklas och ligger på en sårbar plats, som du ex.  jämför med ett rikare land/länder ex. Sverige. Tyngdpunkten ligger på det land/område du skriver om.
 • I slutet av ditt arbete  gör du en sammanfattning och drar  dina slutsatser i din jämförelse av länderna.eller du kan också göra jämförelsen direkt i texten från början.
 •  
  • Hänvisa till dina källor och ev. citat direkt i texten så tränar du samtidigt på att göra källhänvisningar. Alltså länka alla dina källor direkt i texten. Jämför minst två källor innan du använder den.

  • Lämna in ditt arbete den 30 maj. 
  • OBS! Lite hemarbete krävs för att bli klar 
 •  
  • Besvara dessa frågor i ditt arbete (ur centrala innehållet), använd frågeorden, när, var, vad/vilka, hur och varför - orsak och konsekvens - se samband  när du arbetar:

   – Vad finns det för sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det då kan få för natur- och kulturlandskapet.

   – På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga riskerna?

   – Finns det intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark?

   – Vilka förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel används?

   – Finns det förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i området/landet du valt?

   – Visa på samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser i det område/land du valt.

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.

På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.

Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.

Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.

Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.

Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

Matriser i planeringen
Geografi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback