Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

5

TEXTILSLÖJD - SOCKAPA

Furulundsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 14 juni 2018

En uppgift i textilslöjd som passar ÅK 5. Vi ska ge sockar nytt liv genom att sy om dem till apor.

LOKAL PEDAGOGISK PLANERING 

ÄMNE: Slöjd (textil)

ARBETSOMRÅDE: Hantverkstekniker, idéutveckling och resurshållning

UPPGIFT: Sockapa

ÅRSKURS: 5

 

Inledning

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilken utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling. 

Uppgiftens syfte

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter, samt analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

Tidsåtgång

Cirka 12 lektioner.  

Mål:

·      Du ska kunna följa en skriftlig instruktion med bildstöd, med stöd av lärare och bordskamrater.

·      Du ska kunna återanvända ett par sockar för att sy en sockapa.

·      Du ska kunna klippa ut rätt antal delar, sy ihop, stoppa och fästa dem enligt anvisning. 

·      Du ska kunna sy för hand och på symaskin.

·      Du ska kunna ge förslag på detaljer och ändringar som ger din apa ett unikt uttryck.

·      Du ska kunna utvärdera din arbetsprocess muntligt. 

Bedömning

·      Ditt deltagande under lektionstid.

·      Färdigställda alster som lämnas in för bedömning.

·      Eventuella frågeställningar och diskussioner under uppgiftsdemonstrationer. 

·      Loggbok

Så här ska vi arbeta:

·       Du ska alltid börja med att läsa uppgiftsbeskrivningen.

·       Om du inte förstår en del av uppgiftsbeskrivningen ska du vända dig till dina bordskamrater om råd. 

·       Skulle kompisarna inte heller kunna hjälpa dig skriver du upp dig på hjälplistan så kommer jag till undsättning.

·       Tänk på att vara försiktig när du klipper ut apans delar ifrån sockan. Du arbetar med en begränsad mängd material och om du vill att alla delar ska vara i samma tyg måste du klippa rätt på första försöker. Tänk också på hur du fäster apans delar, att du inte syr "upp-och-ned" utan runt delen som ska fästas - "lite av delen, lite av apan, i en rund cirkel". 

 

 

Om du är osäker på vilka förmågor som bedöms och vad som krävs för olika nivåer i bedömningsmatrisen nedan, kan du ALLTID fråga din lärare.

 


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

Matriser i planeringen
TEXTILSLÖJD - SOCKAPA
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback