Skolbanken Logo
Skolbanken

Grön flagg KONSUMTION o RESURSER

Äppelgårdens förskola, Ale · Senast uppdaterad: 29 juni 2018

GRÖN FLAGG: Alla avdelningar på förskolan ska arbeta med projektet konsumtion och resurser under året. Vad gör vi för att minska konsumtionen och resurserna i vår vardag.

Kartläggning av barngruppen

Vi är en barngrupp på sexton barn i åldrarna 1,5 till 2,5 år.

Detta är ett abstrakt ämne för dessa barn men vi har börjat med att involvera föräldrarna i detta då de fått samla ihop mjölkkartonger hemma tillsammans med sina barn.

Vi pedagoger pratar med barnen vid maten varje dag att man behöver tänka på att man bara ska ta till sig den maten man orkar äta upp och vill man smaka på maten så behöver man bara ta lite mat och gärna ta mer om man tyckte om det.

 

 

Mål

Förskolan vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas.

Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid

 

Nedbrytning av valda läroplansmål

Vi vill utforskar hur mycket vi konsumerar i våra hem.

Vi vill även utforska om vi kan tänka oss för när vi tar till oss vår mat så att vi inte slänger så mycket och det blir mindre mat svinn efter oss när vi äter mat.

 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

I projektet kommer vi att involvera föräldrarna, de ska samla ihop alla de mjölkkartonger som gick åt under två veckor i sina familjer, detta för att visa barnen att så här mycket går det åt hemma hos sig under två veckor.

Vi började att prata med barnen vid lunchen om hur mycket mat som man tar till sig att man ska orka äta upp det. Men att man gärna får ta mer när man ätit upp de man tagit till sig eller att man vågat att provsmaka något nytt.

Vi bjöd in Kommunens dietist Jenny Salander för att prata om mat och matsvinn.

 

 

Uppföljning

 

Barn och vårdnadshavare samlade ihop många kartonger som de tog med till förskolan. När vi pratade med barnen vad de ville göra med alla mjölkkartonger valde de att måla på de mjölkkartonger som de hade tagit med sig från sina hem.

Barnen ville fästa fast annat material på sina mjölkkartonger. Vi pedagoger behövde introducera lim, spatlar, limstift och färg hur dessa material fungerade.

Vi bjöd in Kommunens dietist Jenny Salander för att prata om mat och matsvinn. Som hjälp hade hon Kanin Matvrak med sig som berättade och illustrerade hur vi gör när vi tar till oss av maten, hur kaninen Matvrak blir lessen när maten kastas som han inte orkade äta upp.Utvärdering

Vi pedagoger har delat in barnen i små grupper blandat från Blomman och Lövet som ska vara med i ateljén för att de ska ha möjlighet att experimentera /utmana varandra i sitt utforskande i de nya materialen.

I arbetet med barnen har vi använt oss av att dokumentera barnen dels med foto men även film som vi sedan under veckan har reflekterat med barnen i grupp då barnen har fått se på filmerna och fotona genom ”Kanonen” på väggen. Utifrån dessa reflektionsstunder med barnen har de sett andra saker och kommit med andra lösningar och sett på sitt egna lärande.

Vi har även satt upp materialet på väggarna på avdelningen men även i matsalen för att visa på vad vi har gjort i Grön Flagg arbetet för vårdnadshavare och övriga förskolan.

I samlingen har vi introducerat lim och färger som de sedan har fått prova på att utforska i ateljén. I ateljén har barnen även fått känna på sax och andra olika papperssorter/återvinningsmaterial.


Analys och utveckling

Barnen har tyckt att det var roligt att få vara i ateljén o skap med mjölkkartongerna och annat material. Vi har sedan efter detta kunnat ha framme materialet i ateljén så att de själva kan gå och hämta det i den vardagliga verksamheten. Till hösten får vi nya och yngre barn som ska integrera med de ”gamla” barnen, vilket gör att vi både behöver introducera och jobba vidare med de material som vi påbörjat i ateljén nu och under våren.

Att arbeta i små grupper och bli presenterad nytt material och att få experimentera och känna sig fram har varit positiv. Barnen har fått en nära pedagogisk handledning. Som vi sedan med hjälp av dator och projektor reflekterat tillsammans med barnen.

 
Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback