Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

5

Koll på NO 5 Våra sinnen

Malmaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 21 maj 2018

Syftet med kapitlet är att eleverna ska veta hur ljus och ljud uppstår, vad det är som gör att vi kan se och höra och hur kroppens olika sinnesorgan fungerar. Eleverna ska veta vad man behöver för att växa och må bra samt känna till några vanliga sjukdomar ohc hur de kan behandlas. De ska förstå hur beroendeframkallande medel påverkar kroppen och hälsan.

Följande mål i ämnena biologi och fysik ligger till grund för arbetet

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

  • förklara vilka våra sinnen är och hur de fungerar
  • ge exempel på vilka sinnen olika djur använder mest
  • ge exempel på vilken hjälp de som har nedsatt syn och hörsel kan få
  • berätta något om vår hjärna och våra nerver
  • hur vi kan skydda våra sinnesorgan och vår hjärna
  • något om ljus och ljud

Arbetsformer

Du kommer läsa faktatexter, lyssna till lärarledda genomgångar, jobba med arbetsuppgifter, se film, samt diskussioner i grupp/helklass.

Ni kommer att arbeta enskilt, i par och i grupp.

Viktiga begrepp

Balansorgan, bedövning, decibel, drog, dvala, eko, hertz, hornhinna, iris, lins, ljudstyrka, ljudvågor, ljuskälla, medvetslös,  näthinna, reflekteras, reflex, spektrum, stämband, tinnitus, trumhinna, 

Redovisningsform

Jag tittar på hur aktiv och engagerad du är under lektionerna, både muntligt och skriftligt. Kapitlet avslutas med skriftligt prov och slutlig bedömning sker i en matris och med en kommentar till ditt prov.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris Våra sinnen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback