Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Alla årskurser

Diktskrivning

Håstads skola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 14 juni 2018

En dikt kan vara så mycket. En dikt kan vara liten eller stor. Den kan handla om planeter eller kor. Ja, allt möjligt kan det vara. Allt möjligt kan en dikt klara. En dikt kan vara go och glad. Den kan smaka sol eller till och med choklad. En dikt kan göra ord som inte finns. En dikt kan göra att man minns. Den kan vara kantig, bubblig eller ful. Den kan vara tantig, snubblig eller bara kul. Och den behöver inte alls rimma.

 

Detta ska du lära dig (konkretiserade kunskapskrav, som talar om vad som ska bedömas på ett sätt som är lätt för eleverna att förstå):

 • Skriva och läsa olika typer av texter och dikter.
 • Skriva texter med rim.
 • Skriva poetiska texter.
 • Strategier och tekniker för att skapa en text.
 • Läsa texterna med betoning och melodi.

 

Så här ska vi arbeta (hur ska arbetet gå till, grupparbete, laborationer, muntligt, skriftligt, redovisning mm):

 • Lyssna på olika dikter.
 • Rimma på ord.
 • Skriva olika typer av texter och dikter.
 • Läsa dikterna flera gånger.

 

Så här blir du bedömd (hur kommer bedömningen att gå till, bedömningsuppgift, löpande bedömning mm):

 • Du ska göra en diktbok.
 • Du ska välja en dikt och läsa för en kompis.

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback