Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

7 - 9

Optik

Stenhammarskolan 7-9, Flen · Senast uppdaterad: 27 maj 2018

Optik är läran om ljuset och det handlar om att ljuset måste träffa våran ögon för att vi ska se något. Men vi ska också lära oss om ljus som inte ögat ser.

MÅL

Optik

• Förstå varför vi ser något i en viss färg.

• Förstå att ljus kan beskrivas som en vågrörelse.

• Kunna något om det ljus som ligger utanför det synliga området.

• Förstå att vi måste skydda oss mot ultraviolett ljus och röntgenstrålning.

• Veta vad som är speciellt med laser.

• Kunna reflektionslagen och veta varför vi ser en bild i en plan spegel.

• Kunna ljusets fart i vakuum och veta att den är lägre i glas och vatten.

• Veta hur ljus bryts och reflekteras i en vattenyta.

• Veta något om fiberoptik.

• Veta vad som händer när ljus passerar olika typer av linser.

• Veta hur man får hjälp av glasögon vid olika synfel.

Optik Extra

• Kunna ordningen i hela elektromagnetiska spektrum.

• Veta något om hologram.

• Kunna hur ljus reflekteras i buktiga speglar och veta hur de kan användas.

• Kunna konstruera bilder i olika typer av linser.

Optik Laborationer

• Förstå att seendet kan luras.

• Förstå hur ett spektrum uppstår och räkna upp färgerna i ordning.

• Veta något om ljusets brytning i glasytor.

• Förstå hur de vanligaste synfelen avhjälps.


Läroplanskopplingar

Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.

Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav i fysik år 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback