Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, Svenska, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

Året i naturen - våren

Slöingeskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 20 maj 2018

Vi lär oss om vad som händer med växter och djur under våren. Vi arbetar med vårblommor, vårfåglar, grodor och fjärilar.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska träna vidare på att skriva och berätta om naturen, och då använda viktiga ord och begrepp från biologin. Du ska också få utveckla din förmåga att arbeta tillsammans med andra, ex vid naturstudier. 

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna ge exempel på vad som händer i naturen på våren. Du ska känna till grodans och fjärilens livscykel samt kunna berätta om några vårblommor och vårfåglar. Du ska kunna skriva enkla faktatexter och då använda viktiga ord och begrepp.

Undervisning och arbetsformer

Vi tittar på filmer, läser faktatexter, genomför undersökningar i naturen och samtalar om det vi sett och lärt. Vi skriver faktatexter och dokumenterande texter om vad vi sett och gjort samt illustrerar dessa med bilder.


Läroplanskopplingar

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter