Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

4 - 6

Programmera spel i Scratch

Danholnsskolan, Falun · Senast uppdaterad: 20 maj 2018

Du kommer att lära dig att programmera spel.

Syfte, hämtat från läroplanen.

Det här ska du som elev lära dig

Du ska efter avslutat arbetsområde kunna skapa ett enkelt spel med hjälp av scratch innehållande:

- en huvudperson/figur

- rörelse

- ljud 

- poängräkning

Du ska känna till olika begrepp kopplat till programmering t. ex. variabler, script, bugg, 

Så här kommer vi att arbeta

Vi går igenom grunderna i programmering och kommer följa 7 avsnitt av Barnhack för att bygga ett spel i Scratch. Du bygger ett spel helt efter instruktionerna.

När grundkursen är avklarad ska du bygga ett eget spel.

Du ska skriva en manual till ditt spel och utvärdera det utifrån frågeställningarna:

- Vad går ditt spel ut på

- Vilka delar har du satt samman i spelet

- Vad har varit svårt/lätt?

- Vad har du lärt dig? 

Jag kommer att bedöma...

Utifrån deltagandet på lektionerna.

Hur väl du följer instruktionerna.

Ditt färdiga spel.

 


Läroplanskopplingar

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Matriser i planeringen
Programmering
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter