Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

8

kapitel 1 - 3 Amigos tres

Gylle skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 20 maj 2018

kapitel 1 - 3 Amigos tres

Tidsplan

  • Vårterminen

Mål

Du ska kunna:

läsa texter och dialoger som handlar om utseende, vägbeskrivningar och ett mail

grammatik: artiklar, substantiv, adjektiv, och prepositioner mm. (grundläggande grammatik)

ord som har med utseende, vägbeskrivningar och ett mail att göra

 

 

Arbetssätt, metod och material

Vi ska arbeta med:

att lyssna på läsa texter och dialoger som handlar om utseende, vägbeskrivningar och ett mail. Träna ord

Detta gemensamt, i par / grupp och individuellt

Bedömning

Skriftligt prov


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen
kapitel 1 - 3 Amigos tres
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback