Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Matematik - Bråk och procent (år8)

Västra skolan, Falun · Senast uppdaterad: 20 maj 2018

I detta kapitel kommer vi arbeta med bråk och procent

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

 • föra och följa matematiska resonemang, och

 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser,

Konkretisering av mål

 • jämföra storleken på olika bråk

 • förkorta och förlänga bråk

 • räkna ut procentsatsen

 • förstå och använda procent vid jämförelser

 • addera, subtrahera och multiplicera bråk

 • att räkna med förändringsfaktorer

 • att använda ekvationer för att lösa procentproblem

 • att dividera med bråk

 • att multiplicera, dividera och förkorta bråk skrivna med variabler

 • förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

  Begrepp att kunna använda och förklara:

  • bråk, täljare, nämnare, förkorta, förlänga, procentform, bråkform, decimalform, delen, det hela, andelen, förändringsfaktor, inverterat tal

Arbetssätt

 • Vi kommer att arbeta med gemensamma genomgångar av de centrala begreppen och av de metoder du behöver för att kunna lösa uppgifter tillhörande arbetsområdet.

 • Vi kommer att ha gemensamma aktiviteter såsom arbetsblad, gemensamma diskussioner, och gruppuppgifter.

 • Dessutom arbetar vi individuellt med utgångspunkt ”Mattedirekt” år 8.


Bedömning

Bedömningen sker regelbundet genom gemensamma diskussioner och muntliga redovisningar av aktiviteter och grupparbete samt skriftliga diagnoser under arbetsprocessen och prov efter genomfört arbete.

Kunskapsbedömning sker utifrån:

 

- Begrepp: 

Hur du använder och förklarar begrepp i dina resonemang

-
Metoder:
Hur du väljer och använder matematiska metoder

-
Kommunikation och resonemang:
Hur du visar din förståelse, hur du förklarar och motiverar lösningar muntligt och skriftligt

- Problemlösning:
Hur du tolkar och använder dina kunskaper för att lösa matematiska problem


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Bråk och procent
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback