Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

6

Mobilhotell åk 6

Främbyskolan, Falun · Senast uppdaterad: 21 maj 2018

Checka in er mobil på ett exklusivt hotell i skolan som ni själva har byggt. Hotellet ska ha rum till alla mobiler i klassen och vara estetiskt tilltalande.

  • Skapa ett hotell utifrån er grupps erfarenhet i ämnet slöjd.
  • Använd de verktyg, redskap och maskiner som ni själva känner att ni kan använda på ett säkert sätt.
  • I den skriftliga utvärderingen ska ni kunna motivera ert val av material utifrån målet med slöjdarbetet och även utifrån ett miljöperspektiv (hur påverkar ert materialval och arbetsmetoder vår miljö?).
  • Var och en ska kunna hjälpa till med att ge förslag, utveckla idéer och inspirera så att arbetet går framåt. 
  • Du ska kunna ge exempel på arbetssätt som du har gett och som har påverkat hotellet ni har skapat. 
  • Du ska förstå och kunna förklara hur hotellets design (symboler, färg, form och material) påverkar människor som ser det.

Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.

Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.

Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.

Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris enligt kunskapskraven för åk 6 med kommentarkolumn
Uppgifter
Mobilhotell

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback