Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

8

Kristna kyrkor 2018

Medarbetarsamtal Ylva Engvall, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 21 maj 2018

Vi arbetar med de stora inriktningarna i kristendomen - katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkan. Vi arbetar med deras historia, tittar på likheter och skillnader och hur de påverkar och påverkas av de samhällen de finns i.


Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.

Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.

Matriser i planeringen
Kristna kyrkor
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback