Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

7 - 9

Recension av" Anne Franks dagbok"

Introduktionsprogrammen, Borlänge · Senast uppdaterad: 21 maj 2018

I en recension berättar en person vad han eller hon tycker om en bok. En person som arbetar med att skriva recensioner kallas för kritiker eller recensent.

Du ska skriva din recension av Anne Franks dagbok av Anne Frank.

* Beskriv huvudpersonerna tex namn, utseende, ålder, egenskaper, vanor, familj.......

* Vad handlar boken om (kortfattat)?

* När (i vilken tid) utspelar sig handlingen i boken?

* Var utspelar sig handlingen?

* Vad har boken för budskap?

* Vad var bra i (eller med) boken?

..........var  bra därför att.......

* Vad var mindre bra i (eller med) boken?

.........var mindre bra därför att.......

* Din poäng av filmen 1-5. ( 5 är bäst)

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Recension

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback