Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

8

Graffiti vt-18

Gunnesboskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 21 maj 2018

Work-shop/graffiti/streetart

I skapande skola projekt vt-18 har vi arbetat med graffiti/streetart tillsammans med Karolina Woijzek.

Utvärdering: Beskriv din idé och /eller vad din bild uttrycker/kommnunicerar. Beskriv vad du är nöjd med inte nöjd med? Vad skulle du kunna göra annorlunda "nästa gång"?


Läroplanskopplingar

visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

Presentationer av eget bildskapande.

Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.

Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Matriser i planeringen
Kopia av Bild 7-9 Lgr11
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter