Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

5

Fåglar och växter i vår närmiljö

Hjortsbergsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 22 maj 2018

Nu är det dags att lära känna lite av naturen i vår omvärld. Vi ska titta, lyssna, prata, lukta, njuta och lära. När vi är klara hoppas jag att ni lärt er om den fantastiska mångfald vi har i vår natur!

I Sverige har vi en fantastisk natur. Vi har orörda skogar, sjöar att bada i och berg att bestiga. Att besöka naturen är gratis och man kan förundras av hur vackert det är på stigen mellan två hus likväl som på semesterresan. För att riktigt kunna njuta av naturen och miljön i vår omvärld är det viktigt att ha lite kunskap om vad som lever där. Det ska vi träna oss på nu.

Det här ska vi jobba med

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, naturbruk och miljö. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Så här ska ni visa vad ni kan.

Innan sommarlovet kommer vi att sammanfatta detta arbete med ett prov. Ni ska kunna sortera olika växter, träd och fåglar efter egenskaper och också kunna deras namn. 

Ni ska under bedömningen visa att ni känner till minst fem träd, fem blommor och fem vanliga fåglar.

 


Läroplanskopplingar

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.

Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.

Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback