Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Sagoprojekt

Kristallen, Hedemora · Senast uppdaterad: 21 maj 2018

Utveckla barnens ordförståelse och ordförråd genom sagoberättande

Syfte:

Ge barnen ett rikt ordförråd, fantasier, inre bilder, våga prata/berätta för varandra.

Mål:

Väcka barnens intresse för sagor.

Metod:

Vi väljer en saga som vi kan och känner oss bekväma med: Bockarna Bruse. Då kan vi jobba med den på olika vis: läsa, berätta, sjunga, dramatisera, sagopåse, flano. Barnen ska introduceras i de olika metoderna. 


Läroplanskopplingar

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback