Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Kraft och rörelse

Lerbäckskolan F-3 (nedlagd), Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 21 maj 2018

När två ytor kommer i kontakt med varandra glider vissa lätt och andra glider trögt mot varandra. Hur kan det komma sig? Och varför ramlar vi inte av jordklotet? Det ska vi ta reda på!

Till dig som elev:

Arbetsområdet

Med hjälp av olika redskap på skolgården och i klassrummet kan man uppleva och lära om kraft och rörelse. Hela kroppen blir aktiv i ett sådant lärande.

Vi ställer hypoteser och gör slutsatser av våra experiment. Vi är nyfikna och dokumenterar och diskuterar resultaten från våra experiment. 

Mål

Du ska.

  • känna till begreppen tyngdkraft och friktion
  • känna till begreppen gravitation/tyngdkraft, tyngdpunkt, jämvikt, friktion,
  • kunna dokumentera dina observationer
  • kunna utföra en enkel undersökning

Arbetssätt

  • Vi arbetar med praktiska övningar för att förstå begreppen
  • Vi tittar på film och diskuterar
  • Vi arbetar individuellt och i grupp med uppdrag där du får ställa hypoteser, genomföra enkla undersökningar och jämföra resultatet.
  • Du kommer att få möta några vetenskapsmän som Galileo Galilei och Isaac Newton

Bedömning

Bedömning sker fortlöpande under lektionerna, i grupparbeten och diskussioner, hur du använder dig av de nya begreppen samt din förmåga att dra egna slutsatser utifrån det vi arbetat med. 

Reflektion

Hur skulle du göra för att få något att glida lättare eller trögare?
Kan man påverka tyngdkraften på något sätt?

Kan du hitta tyngdpunkten på en penna?

 

 

Till dig som lärare:


Övergripande mål och riktlinjer

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt.

Syfte

Centralt innehåll

Kunskapskrav


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.

Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.

Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter