Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Statistik åk 7 VT-18

Vikingaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 21 maj 2018

Statistik handlar om att samla in, ordna och visa stora mängder data. Det kan till exempel vara resultatet av en undersökning.

Mål för elev

Du ska lära dig att läsa av, tolka och presentera olika slags tabeller och diagram samt att använda olika slags läges- och spridningsmått.

Innehåll

Matte Direkt kapitel 7 Statistik

Du ska förstå och kunna använda begreppen:

Grön: tabell, kolumn, tabellhuvud, rad, frekvens, frekvenstabell, stapeldiagram, stolpdiagram, vågrät axel, lodrät axel, linjediagram, cirkeldiagram, fördelning, lägesmått, medelvärde, median, spridningsmått, variationsbredd

Röd:  relativ frekvens, histogram, klass, klassbredd

Genomförande

Du deltar i genomgångar, tränar på uppgifter och problem i läroboken och arbetar med problemlösning. Du ska också genomföra och presentera en egen vald undersökning.      .

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper vid muntliga och skriftliga redovisningar. Arbetet avslutas med ett skriftligt prov. 

Elevinflytande

Du har inflytande och ansvar över dina läxor under varje vecka utifrån hur du arbetar på lektionen.

Inom arbetsområdet ska du välja en undersökning som du genomför och redovisar.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Matriser i planeringen
Bedömningen gäller matematik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback