Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi, Biologi

·

Årskurs:

4 - 6

Skräp och hållbar utveckling

Kullen skola, Kungälv · Senast uppdaterad: 21 maj 2018

Vi ska vi lära oss om hållbar utveckling och kunna motivera bl a källsortering.

Vi har diskuterat, sett på filmer, haft med sig skräp som vi sorterat efter material och haft med oss till Återvinningscentralen i Munkegärde.

Avslutande skriftliga uppgiften handlar om att kunna motivera ekologisk mat, vegetarisk mat samt källsortering.


Läroplanskopplingar

Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.

Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback