Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

1 - 3

Teknik och leksaker

Schubergstorpsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 21 maj 2018

Leksaker är spännande. Framförallt rörliga och mekaniska leksaker. I det här arbetsområdet ska vi undersöka enkla leksaker som rör sig med hjälp av hävstångsmekanismer och kugghjul. Vi ska också undersöka och lära oss mer om olika tekniska föremål i vår vardag.

Syfte

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.

Det centrala innehållet, konkreta mål

Att studera teknik i vår vardag och vilken betydelse den har för oss nu och i ett historiskt perspektiv.

Att studera mekanik i vår vardag och att upptäcka vad en mekanisk rörelse är.

Att kunna skillnaden på en skiss och en ritning.

Att göra enkla konstruktioner, att kunna tillverka rörliga bilder.

Du kommer också att få lära dig vem Polhem var, vad han gjorde och när han levde.

 

Undervisning och arbetssätt

Vi kommer att se filmer om mekaniska leksaker och hur andra mekaniska saker fungerar.

Vi kommer att tillverka rörliga bilder i papp som använder hävstångsmekanismen på olika sätt.

Vi ska tillsammans göra en skiss över en händelsebana och sedan tillverka den.

Vi ska ta reda på fakta om Christoffer Polhem.

Vi ska ta reda på hur ett dörrhandtag och en toalett fungerar. 

Du kommer att få leta hemma om du har mekaniska leksaker och ta med dem till skolan och visa. 

 

 

 

Kunskapskrav

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen.

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.

Eleven kan göra enkla dokumentationer av arbetet med hjälp av skisser och texter. 

Bedömning

Jag kommer under arbetets gång att bedöma på vilket sätt du kan:

  • Beskriva hur en leksak är konstruerad.
  • Göra en enkel skiss.
  • Konstruera en rörlig bild och en ”händelsebana”.

Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.

Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback