Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 8

GRAMÁTICA

Brattebergsskolan 7-9, Öckerö kommun · Senast uppdaterad: 22 maj 2018

Presentation av ämnesområde Under tre veckor (21-24) kommer vi att jobba med grammatiska strukturer och frågeord. Vi kommer att jobba med verbens olika tidsform, presens, futurum och perfekt. Vi går även genom några oregelbundna verb som ser,estar, hacer, ir y tener. Med tanke på att det är många som är osäkra på frågeord kommer vi även att repetera dem under den tiden.

 

Syfte: Utveckla förmågorna att:

 

 • formulera sig och kommunicera i tal skrift
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

 

 

Central innehåll: Utveckla

 

·         språkliga företeelser son uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

 

·         Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighet fraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

 

 

 

Mål: att kunna:

 

·         Böja regelbundna verb med säkerhet

 

·         Verbet ser, estar och hacer

 

·         Använda futurum med verbet ir

 

·         Vara säkert på böjning av adjektiv

 

·         Verbet tener och ir

 

·         Använda tidsformen perfekt

 

·         Känna igen och använda frågeord i olika situationer

 

 

 

Planering

 

Semana

Día

Tema

Uppgifter

läxa

21

Miércoles 23/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jueves 24/5

Repetir los verbos regulares –ar, -er och –ir en presente.

 

 

 

 

 

Verbos ser och estar

Titta på följande videoklipp

https://youtu.be/elpiHntDwgk

 

Anteckna det du förstår av genomgången.

Jobba med uppgifter A från häften: GRAMÁTICA.

 

Öva på regelbundna verb här:

https://www.elevspel.se

 

Titta på följande videoklipp

 

https://youtu.be/4BtRuHyI_o8

 

Göra uppgift B från häften ”GRAMÁTICA”

 

Öva på Oregelbundna verb här:

https://www.elevspel.se

Titta igen på genomgången om regelbundna verb y presens. Gör det minst en gång.

 

 

 

Kunna använda följande verb i olika meningar: Ser, estar, tener, hacer  + de spanska frågeord från textboken ”colores 8” sid 122. Det blir läxförhör om detta på torsdagen den 31/5

22

Miércoles 30/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jueves 31/5

Futurum med verb ir + a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verb gustar

Titta på följande videoklipp

https://youtu.be/OdWnTa8gJoE

 

Jobba med uppgift C häften ”GRAMÁTICA”

 

Skriva en text om din kommande helg. Använd framtidsform. Lämna in den till Elda.

 

 

Skriva läxförhöret

 

Läst texten på sidan 118 i textboken ”Colores 8”

Jobba med uppgifter G och H från häften ”GRAMÁTICA”

 

Lämna in häften till lärare

 

Öva på regelbundna verb här:

https://www.elevspel.se

 

 

 

23

Lunes 4 de junio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jueves 7/6

Pretérito perfecto. (perfekt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más pretérito perfecto

Titta på följande videoklipp

https://youtu.be/0WIpDuaWqoE

 

Anteckna det du förstår av genomgången.

 

 Skriv 5 meningar i perfekt.

 

Jobba med uppgifter B och C sid 74-75 från häften ”GRAMÁTICA”

 

 

Skriva om en text. Du får en text som allt som händer i berättelsen stå i presens.

Din uppgift är att skriva om texten i tidsformen perfekt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plugga och öva på tidsformen perfekt. Du kan läsa mer i textboken ”Colores 8 ” sid 119

24

Lunes 11/6

Diagnos. Diagnosen behandlar de områden vi jobbade med under dem här 3 veckorna.

 

 

 

 

 

Undervisning

 

Under lektionstid kommer vi att:

 

 • Läsa texter
 • Titta på olika videoklipp
 • Skriva
 • bearbeta
 • Samarbeta med klasskamrater
 • Spela verbspel

 

 

 

Bedömning

 

 

 

Det som kommer att bedömas under den här perioden är:

 

 • Muntligt deltagande: hur du talar och förstår talat språk som handlar om vardagliga situationer
 • Ordkunskap: viktiga begrep kopplade till det området vi arbetar med (verbos regulares, verbos iregulares, tiempo del verbo en presente, futuro y perfecto), frågeord
 • Färdigheter: din säkerhet när du ska använda dem olika tidsformen (presens, futuro och perfekt) i det muntligt/skriftligt berättelser. 
 • Dit sätt att ta ansvar för dina studier/inlämningar

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen
Kopia av Bedömningsmatris enligt kunskapskraven för Moderna språk, Lgr 11 Brattebergsskolan åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback