Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Sannolikhet åk 8

Björkvallsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 21 maj 2018

Sannolikhet är ett mått på hur troligt det är att en viss händelse inträffar och detta går att räkna ut. Vi kommer att arbeta med sannolikhet i olika spel, genom undersökningar och med hjälp av beräkningar.

Såhär kommer vi att arbeta:

På lektionerna varvar vi diskussioner, enskilt arbete i Matte Direkt och laborativt arbete. Se bifogad planering.

 

När arbetsområdet är avslutat ska du kunna:

- förklara vad som menas med begreppet sannolikhet

- räkna med likformig sannolikhetsfördelning

- beskriva hur sannolikhet kan bestämmas genom att göra praktiska försök

 

Viktiga begrepp inom området:

Sannolikhet, chans, risk, händelse, möjligt utfall, likformig sannolikhetsfördelning, gynnsamt utfall


Läroplanskopplingar

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.

Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.

Matriser i planeringen
Kunskapskraven Lgr 11 Åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback