Skolbanken Logo
Skolbanken

Tema omvärld- hem

Pysslingen Förskolor Krukmakaren, Pysslingen - slutgallrad · Senast uppdaterad: 22 maj 2018

Barnen har visat stort intresse om vart de bor och vart andra bor, och vill gärna förklara vägen hem. Detta tänkte vi fånga upp och de kommer få visa vägen Hem.

Vi kommer starta upp med att barnen ska få visa vägen hem till dem och visa oss runt. Sedan kommer de få rita en karta, göra en QR kod, rita sitt hem och sedan se vart det leder utifrån barnens intressen. Saker vi bland annat kommer diskutera är, vad är ett hem? och andra frågor som barnen kan komma på. 

 

Förmågor som kommer att tränas på är bland annat: Att förstå, att urskilja, att dokumentera, att ställa frågor, att fungera i grupp, att se samband, att upptäcka, att analysera.

Även många av förskolans mål inom olika ämnesområden vävs in : matematik, språk, naturvetenskap och teknik, skapande mm.


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Visa vägen till sitt hem
Rita en karta utifrån minnet
Skapa en qr kod
Rita sitt hem

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback