Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 6

Matematik åk 4 Ht-17/Vt-18

Vårfruskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 8 juni 2018

Under läsåret 17/18 kommer vi att arbeta enligt strukturen i matteboken Matteborgen 4.

Vad kommer matematiken i åk 4 att innehålla? 

 • Arbetsområde Taluppfattning
 • Arbetsområde De fyra räknesätten 
 • Arbetsområde Programmering (Se separat PP)
 • Arbetsområde Geometri 
 • Arbetsområde Tabeller och diagram 

Arbetssätt 

 • Veckans mattemål 
 • Mattebok
 • Gleerups digitala mattebok 
 • Praktisk matematik 
 • Muntliga övningar 
 • Arbete enligt EPA 
 • Självvärdering och utvärdering
 • Problemlösning 

 

Bedömning

 • Löpande bedömning av redovisningar av lösningar i dess räknehäfte
 • Muntlig aktivitet 
 • Förmågan att delta i par- och grupparbete och/eller diskussioner 
 • Diagnoser 
 • Bedömningsuppgifter 
 • NOMP

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Matematik åk 4 Ht-17/Vt-18
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback