Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi, Fysik

·

Årskurs:

4 - 6

Väder, luft och tryck årskurs 4

Rävlandaskolan 7-9, Härryda · Senast uppdaterad: 20 juni 2018

Vi tar reda på mer om olika typer av väder, vad luft består av och varför vi behöver luft. Vi testar luftens egenskaper och hur lufttryck fungerar.

Vad du ska visa att du kan:

Att du kan......

 • samtala och diskutera genom att ställa frågor så att resonemanget förs framåt
 • framföra och bemöta åsikter så att resonemanget förs framåt
 • genomföra undersökningar utifrån givna plane­ringar.
 • I arbetet använda utrustning på ett säkert och fungerande sätt.
 • göra dokumentationer av dina undersökningar i labborationsrapport.
 • beskriva och ge exempel på fysikaliska fenomen genom att använda fysikord.

(fritt från LGR11, fysik, kunskapskriterier år 6)

Ord och begrepp

gasform, molekyl, luft, syre, kväve, atmosfär

tryck, motstånd, barometer, lågtryck, högtryck, lufttryck, tunn luft

vindens kretslopp

Vad som påverkar vädret: nederbörd, temperatur, tryck

Olika typer av nederbörd: dimma, regn, hagel, snö,

 

Arbetssätt

Undervisningen bygger på experiment, reflektion och ett undersökande arbetssätt. Lärandet sker både individuellt och i samspel med andra. 

Vi tittar på faktafilmer om luft, lufttryck och väder från SLI (GR Utbildning läromedel).

Uppgifter och texter är bl a valda från läromedlet "Kemi och fysikboken" och "Försök med fysik" båda av Hans Persson samt häfte "Fysik åk 4". 

Hur du har möjlighet att träna att...

använda kunskaper

 • Träna in fakta med hjälp av genomgång och repetition i helklass, visningsexperiment, arbetsblad, film, text, svara på frågor, göra anteckningar mm.
 • Frågeställningar som diskuteras utifrån fakta och visningsexperiment i klass, grupp eller i par.
 • Använda och söka fakta skriftligt t ex genom att svara på frågor.
 • Återge och använda fakta inom området muntligt och skriftligt.

undersöka

 • Experiment utifrån givna planeringar.
 • Experiment med olika materiel och hur dessa ska användas.

beskriva och förklara

 • Använda modeller och begrepp inom området för att förstå och kunna återge.
 • Jämföra, diskutera och dra slutsatser utifrån frågeställningarna.

Bedömningsunderlag

Visad kunskap muntligt och skriftligt under lektioner, test och laborationer enskilt, i par, i liten grupp och i helklass.


Läroplanskopplingar

Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Luftens egenskaper och sammansättning.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback