Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Religionskunskap

·

Årskurs:

3

Religion

Njutångers skola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 22 maj 2018

Kristendom, Judendom och Islam.

Det här ska vi arbeta med:

Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden. 

Religioner och platser för religionsutövning i närområdet. 

Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom.

Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Livsfrågor och sin egen och andras identitet.

Metoder för att söka information från olika källor.

 

Så här ska vi göra:

Läsa faktatexter.

Arbeta med arbetsuppgifter till faktatexter.

Lyssna/delta i genomgångar av Jenny-Annie.

Titta på film.

Halvklassdiskussioner/gruppdiskussioner

Söka information på nätet.

 

 


Läroplanskopplingar

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.

Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.

Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter