Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

8 - 9

Symmetriska mönster

Smedingeskolan Söder, Kungsbacka Förskola & Grundskola - slutgallrad · Senast uppdaterad: 22 maj 2018

Fundera ut ett tema som du sen gör ett mönster utifrån.

 

Syfte

Bildkommunikation

Centralt innehåll

Bildanalys och bildskapande

 

Konkreta mål

Öva på att analysera bilder, samt återanvända dessa för att skapa egna bilder, uttryck och idéer. Kommunicera med bild för att uttrycka en idé.

Öva på teknik, uttryck och material.
Arbeta med hela processen från idé till färdig produkt.

 


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.

Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.

Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.

Presentationer av eget bildskapande.

Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.

Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.

Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.

Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Mönsterdesign

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback