Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

6

Teknik VT -18

Brunnsåkersskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 22 maj 2018

Teknik är något som finns runtomkring oss överallt och det är inte alltid vi tänker på det. Bilen, telefonen, datorn är det vi tänker på i första hand men det finns fler saker små saker som vi kanske inte alltid tänker på. Vi tänker inte på de små sakerna för att de bara finns omkring oss hela tiden och vi tar dem för givet. Det kan vara små saker som saxen, konservöppnaren saker har kommit till för att vi människor behöver dem. 

Syfte med undervisningen

Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov.

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.

 

Det här ska vi göra:

  • Bygga broar
  • Titta på filmer
  • Läsa faktatexter
  • Diskutera

Det här ska vi bedöma

  • beskriva och ge exempel på tekniska lösningar som förenklar för oss i vardagen (lutande planet, skruven, hjulet, kilen och hävstången)
  • reflektera över hållfasthet genom att bygga olika typer av broar med hjälp av papper
  • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid (olika sätt att kommunicera, på avstånd)
  • värdera konsekvenser av användning av mobiltelefon för individ, samhälle och miljö
  • tänka till hur morgondagens telefon kan fungera och varför denna förändring sker

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Teknik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback