Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap, Historia

·

Årskurs:

7 - 9

ANDT - Alkohol och Tobak

Vallåsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 5 juni 2018

Arbetsområde där vi behandlar drogerna alkohol och tobak.

 

ANDT - Tobak

 

Läsa PDF i unikum. Alternativt på http://tobaksbarn.se/

 

Frågeställningar i grupp. Varje grupp får 1-2 frågor att resonera kring.

 

 

 

Helklass: APE

 

Barnarbete ”Tobakensbarn”

 

 

 

Grupp 1

 

Varför röker man?

 

Rökning är dåligt för din hälsa, varför?

 

Grupp 2

 

Rökning kan ge skador och sjukdomar, vilka och vad innebär de?

 

Grupp 3

 

På vilket sätt kan man koppla tobaksanvändning till miljöpåverkan och hållbart samhälle?

 

 

 

ANDT – Alkohol

 

Läsa PDF i unikum. Alternativt på länkar nedan.

 

http://www.umo.se/Tobak-alkohol-droger/Alkohol/

 

https://www.drugsmart.com/fakta/alkohol/

 

 

 

Helklass: APE

 

http://www.drugsmart.com/alkopedia/

 

 

 

Frågeställningar i grupp. Varje grupp får 1-2 frågor att resonera kring.

 

 

 

Relaterade frågor

 

Varför tål kvinnor mindre alkohol än män?

 

Hur många dör av alkohol i Sverige varje år?

 

Hur många barn till alkoholister finns det i Sverige?

 

I vilken ålder börjar ungdomar att dricka alkohol?

 

Cannabis vanligare än alkohol?

 

Vad händer i kroppen när man dricker alkohol?

 

Vad är definitionen av alkoholism?

 

Hur länge stannar alkoholen i kroppen efter att man har varit full?

 

 

 

Läs mer

 

CAN:s faktablad - Fakta om: alkohol

 

Hur påverkas hjärnan av alkohol - Droger och hjärnan

 

Hur påverkas kroppen av alkohol - UMO.se

 

 

 

CAN:s bibliotek -  Specialbibliotek för droglitteratur

 

Drugsmarts ordlista - Drugsmart listar svåra ord

 

 

 

 

Arbetsbeskrivning

Tidsperiod: Vi kommer att arbeta med detta arbete under vecka 23.

Upplägg: Vi kommer att introducera och starta upp arbetsområdet vecka 23 under SO-lektionerna, vidare kommer ni att hämta in kunskaper och fakta gällande alkohol/tobak utifrån de sju grundfrågorna.

  1. Hur har bruket av alkohol/tobak sett ut historiskt kontra nutid?
  2. Hur påverkas närsamhället och individerna där alkohol/tobak produceras?
  3. Hur påverkar framställningen av alkohol/tobak miljön, lokalt och globalt?
  4. Vad säger lagar och regler om bruk och hantering av alkohol/tobak?
  5. Hur marknadsförs alkohol/tobak?
  6. Vilka sociala- och ekonomiska konsekvenser ger bruk och hantering av alkohol/tobak?
  7. Vad händer i kroppen när du använder alkohol/tobak?

Ni kommer att få välja om ni jobbar själv eller i mindre grupper. Vi sätter ihop grupperna med hänsyn till era önskemål. Ni får välja examination själv, ni kan göra muntlig redovisning, film, PowerPoint eller liknande eller något skriftligt moment exempelvis reportage//rapport/reflektion. 

 

Examination

Ni får välja examinationssätt själv enskilt eller i gruppen. 

 

Centralt innehåll

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till Alkohol/Tobak.

 

So

- Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman och hur tobak/alkohol påverkar.

- Vad säger lagar och regler gällande tobak/alkohol?

- Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om SO.

                           

 

Länkar tobak

http://tobaksbarn.se/content/uploads/Tobaksbarn-Lärarhandledning_130905.pdf

 

Länk till elev

http://www.riskbruk.se/?id=8670

http://tobaksbarn.se/content/uploads/Artikel-–-Tobak-och-miljön_130904.pdf

https://www.can.se/Fakta/tobak/

http://www.tobaksfakta.se/tobakslagen-i-sammanfattning/

                                                   


Läroplanskopplingar

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Frågeställningar - Tobak
Lektion 1 "tobak och barnarbete"
Lektion 2 Alkohol

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback