Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

1

Bedömningsstöd svenska vt-18 år 1

Sandersdalsskolan, Uddevalla · Senast uppdaterad: 22 maj 2018

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Beskrivning av ämnesområde


Vi arbetar med metoden ASL (att skriva sig till läsning), läsläxa, ordbilder, alfabetssånger, Livet i Bokstavslandet. Vi har ett stort fokus på samarbete och kommunikation i vår undervisning. Vi har ett varierat arbetssätt där vi använder flera olika sinnen både med digitala hjälpmedel, handstil, spel, högläsning, samtal mm. 

 

 


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Matriser i planeringen
Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - Elevens läsutveckling (Alt. 1)
Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - Elevens skrivutveckling (Alt. 1)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback