Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

DS- Talen 0-100 åk 1

Delfinskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 29 maj 2018

Hur många siffror finns det? Vad är ett tal för något? Hur många tal finns det? Vad vet du om talen från 0 - 100? Vi kommer i detta arbetsområde prata mer om talen 0-100.

Arbetsområde:

Vi kommer att arbeta med talen 0-100. Vi kommer prata mer om ental och tiotal och siffrors platsvärde.

 

Mål för eleven:

Du ska kunna talen 0-100.

Du ska kunna talföljden 0-100.

Du ska kunna tiotal.

Du ska kunna ental.

Du ska kunna sortera tal efter storleksordning.

Du ska kunna begreppen: siffra, tal, före och efter.

Du ska kunna ramsräkna  5- och 10-hopp inom talområdet 0-100.

Du ska kunna talens grannar i talområdet 0-100.

 

Genomförande:

Du får vara med på genomgångar i halvklass och helklass. Du kommer att få arbeta enskilt och i par/mindre grupp.

Vi kommer att arbeta i vårt läromedel.

Vi kommer räkna med laborativt material.

Vi kommer titta på film.

Vi kommer spela spel.

Vi kommer samtala om tal och ramsräkna tillsammans.

Vi kommer att arbeta med lösblad.

 

Redovisningsform:

Du kommer att få visa dina kunskaper genom samtal, diskussioner och genomförda uppgifter.

 

Bedömning:

Du kommer att bedömas med hjälp av bedömningsuppgifter, muntligt samt genom visad kunskap under lektioner.


Läroplanskopplingar

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Matriser i planeringen
DS- Talen 0-100 åk 1
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback