Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4

Nyhetssändning

Hallenskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 23 maj 2018

Du kommer att läsa aktuella nyheter från tidningar och internet. Du ska i grupp skapa en nyhetssändning där ni antingen filmar eller spelar in era röster.

Nyhetssändning

 

Uppdraget går ut på att skapa en nyhetssändning. Ni kommer att arbeta i grupp om fyra, fem elever. Er nyhetssändning ska sedan filmas och spelas upp för andra elever. Nyheterna hittar ni i tidningar och på nätet. Uppgiften är alltså inte att hitta på egna nyheter utan ni ska läsa redan befintliga artiklar. När ni läser artiklarna tar ni ut stödord så att ni kan berätta fritt om nyheterna med egna ord. 


Läroplanskopplingar

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.

Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback