Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Alla årskurser

Argumenterande tal

Djupedalskolan 7-9, Härryda · Senast uppdaterad: 23 maj 2018

Vi jobbar med retoriska modeller och knep. Ni kommer att komponera och genomföra ett argumenterande tal kring valfritt ämne.

Ditt tal bedöms enligt matrisen nedan.


Läroplanskopplingar

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Matriser i planeringen
Bedömning av argumenterande tal
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter