Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 2

Rydebäck åk 2

Rydebäcksskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 23 maj 2018

Vi ska undersöka Rydebäcksområdet.

Syfte

Lära sig om närområdet, både ur historiskt och nutids perspektiv.

Undervisning

-läsa om Rydebäcks historia.

-besöka historiska platser i Rydebäck.

-finna fakta och skriva om platser i Rydebäck.

-redovisa för klasskamrater.


Läroplanskopplingar

söka information från olika källor och värdera dessa.

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.

Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.

Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter