Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, Svenska, Geografi

·

Årskurs:

5

Muntligt framförande - ett land i Europa

Rotskärsskolan F-6, Älvkarleby · Senast uppdaterad: 23 maj 2018

Att prata inför en grupp kan kännas läskigt för en del. Du har under ett par veckor arbetat med ett land i Europa. Du har gjort en PowerPoint, plansch eller skrivit ner dina fakta i ett word-dokument. Här ska du få möjlighet att träna ordentligt så att du känner dig helt trygg när du berättar om ditt land inför en grupp.

Detta gör vi:

Det är dags för dig att göra en muntlig presentation. 
Du planerar och genomför dina presentationer med hjälp av stödord.
Du presenterar ditt land med en PowerPoint, plansch eller skriven text i Word. Detta gör du för en grupp klasskamrater.
Du visar också din kartor och passande bilder.

Inför redovisningen tränar du så att du känner dig säker. Träningen inför redovisningen sker på lektioner, hemma, på läxhjälpen eller i klassrummet efter skolans slut.

Jag kommer att bedöma:

Om du har en röd tråd i din redovisning, med inledning, fakta och en avslutning.
Om du använder ett språk som passar för din publik.
Om du har ögonkontakt med publiken, ditt kroppsspråk och om du talar lagom fort och tillräckligt högt.


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Matriser i planeringen
Muntligt framförande
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter